Big Friends Utrecht

Het aantal gezinnen dat in Utrecht in armoede leeft, is hoog. 12,4% van de Utrechtse kinderen groeit op in een huishouden met een inkomen tot 125% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Het aandeel kinderen in huishoudens op de laagste inkomensgrens (101% van het WSM) is in Utrecht groter dan landelijk - 6,3% versus 5,5% landelijk (Armoedemonitor 2021). Kinderen die opgroeien in armoede ervaren vaak extra stress en beperkte kansen om zich te ontspannen. Een vrijwilliger kan hen helpen door emotionele steun te bieden, het gevoel van isolement te verminderen en hen de mogelijkheid te geven om samen activiteiten te ondernemen die anders buiten hun bereik zouden liggen.

Big Friends Utrecht zet zich in voor kinderen van 6 tot 18 jaar die extra aandacht kunnen gebruiken en opgroeien in minimagezinnen. Dit doen wij samen met vrijwilligers. Onze Big Friends zijn enthousiaste Utrechters (21+), die een positief rolmodel willen zijn voor een kind/jongere. Elke week gaan zij samen iets leuks doen, gedurende ten minste 1 jaar. Zoals sporten, spelletjes doen, knutselen, naar de speeltuin of een museum gaan. De vrijwilliger krijgt voordat hij/zij gematcht wordt aan een kind of jongere trainingen  om goed voorbereid op pad te gaan. Ook begeleidt een van onze matchcoördinatoren de match, zodat de match succesvol en duurzaam verloopt. Indien er hulpverlening betrokken is bij het gezin, zal altijd afstemming plaatsvinden.

Aanmelden kind en jongeren  &  Aanmelden vrijwilligers

E-mail: [email protected]

Of volg Big Friends Utrecht op Instagram:

Team Utrecht

Bestuur

Het bestuur van Big Friends Utrecht bestaat uit Jan van Leijenhorst (voorzitter), Eefje de Gooijer (secretaris) en Miranda Noorlander (penningmeester).

Medewerkers


Monique de Broekert

Directeur

monique.debroekert@bigfriends.nl

06 21132053

Fleur van IJperen

Manager Utrecht

fleur.vanijperen@bigfriends.nl

06 30144884

Anne Matting

Matchcoördinator

anne.matting@bigfriends.nl

06 27868497

Elsemiek Homminga

Matchcoördinator

elsemiek.homminga@bigfriends.nl

06 11525540

Maroussia Anthonise

Matchcoördinator

maroussia.anthonise@bigfriends.nl

06 15911240

ANBI, jaarverslag en jaarrekening
Big Friends Utrecht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties aan Big Friends Utrecht fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Big Friends Utrecht
RSIN/Fiscaal nummer: 857113070
KvK Utrecht nummer: 67655769
Bankrekeningnummer: NL32TRIO0338555749
Kantooradres: Vliegend Hertlaan 4c, 3526 KT Utrecht

Verslagen:

2023

Jaarverslag | Jaarrekening | Standaardformulier ANBI

2022

Jaarverslag en jaarrekening

2021

Jaarverslag en jaarrekening

2020

Jaarverslag en jaarrekening

Financiële ondersteuning
Een succesvol partnership met de overheid, bedrijven, fondsen of organisaties is fundamenteel in het blijvend ondersteunen van de kinderen en jongeren. Het draagt bij aan een rooskleuriger toekomst van vele kinderen, aan betere scholen en een sterkere gemeenschap. In 2023 hebben we bijdragen ontvangen van het VSB Fonds (via Samen voor Overvecht), Samen voor Overvecht, het Oranjefonds, subsidies vanuit de gemeente Utrecht, stichting ‘t Leefhuis, de PA Foundation, stichting Het Vergeten Kind, MAEX en het KF Hein fonds. Ook hebben we mooie donaties van bedrijven en individuen mogen ontvangen in 2023!

Omdat we graag zo veel mogelijk kinderen en jongeren in Utrecht willen bedienen, komen we ook graag in contact met andere donateurs en fondsen. Meedoen aan Big Friends is de ultieme vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij verzorgen graag een presentatie bij bedrijven en clubs, ter kennismaking met ons programma als u interesse heeft! Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Monique de Broekert (Directeur) - monique[email protected] - 06 21132053.


Partners
We werken in Utrecht samen met: Al-Amal, buurtteams Utrecht, Handje Helpen, GGZ Utrecht, Brede School Utrecht, JoU Jongerenwerk, Taal Doet Meer, HomeStart, De Opvoedpoli, Lokalis, Vrijwilligerscentrale Utrecht, Universiteit Utrecht, Zoals Jij, Utrecht Omarmt, Netwerk Informele Zorg Utrecht, Ouders van Betekenis, Its my Child, Tweetakt, Museum Catharijneconvent, M & K, Centraal Museum, Stichting Zinnig en Kleine Max.

Informatie voor donateurs
In Utrecht wonen duizenden kinderen in gezinnen, die leven op of onder de armoedegrens. Door te doneren aan onze organisatie, sluit je je aan bij onze missie kinderen in Utrecht met behulp van vrijwilligers positief te benaderen en te stimuleren. Iedere dag wordt er met veel overgave gewerkt om de perspectieven van deze kinderen te veranderen en hen de mogelijkheid te geven mooie dingen in het leven te bereiken.

Jouw financiële bijdrage aan Big Friends maakt het mogelijk dat iedere vrijwilliger, kind en de familie van het kind onvoorwaardelijke ondersteuning en supervisie ontvangt, om er zodoende voor te zorgen dat elke matchrelatie veilig, leuk en waardevol is. De match wordt gevolgd wat betreft effecten en resultaten. Onderzoek heeft aangetoond dat Big Friends mentoring werkt. Kinderen met een Big Friend laten aanzienlijke, positieve vorderingen in hun persoonlijke leven en op school zien. Ze hebben meer vertrouwen in hun capaciteiten op school, de band met hun ouders en familie versterkt en bij het merendeel van de kinderen is het onwaarschijnlijk dat zij school voortijdig zullen verlaten.

Het maakt niet uit hoe groot het bedrag is, met een donatie kun je hoe dan ook een wereld van verschil maken in de levens van de kinderen/jongeren en bijdragen aan hun kansrijke toekomst. Want alle kinderen doen ertoe en hebben recht op dezelfde mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Doneer
Met jouw bijdrage kunnen wij doorgaan met wat we doen: ervoor zorgen dat alle kinderen hun kwaliteiten en talenten ten volle kunnen ontwikkelen en benutten. Draag daarom bij aan de toekomst van een kind!

Heb je vragen over het doen van een bijdrage, dan kun je zowel telefonisch als per email contact opnemen met Monique de Broekert (Directeur) - monique[email protected] - 06 21132053