Big Friends

In het Big Friends programma, dat actief is in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, zetten we ons in voor kinderen van 6 tot 18 jaar, die extra aandacht kunnen gebruiken en opgroeien in gezinnen die rondkomen van een minimuminkomen. Dit doen we samen met vrijwilligers. Na een uitgebreide intake matchen we een kind of jongere met een vrijwilliger en is een nieuwe ‘Big Friends’ match gestart die voor minimaal één jaar wordt aangegaan. Onze missie is om door middel van deze bijzondere, nieuwe vriendschap een wereld van verschil te maken in het leven van een kind.

Hoe gaat het in zijn werk?
Wekelijks spreken vrijwilliger en kind / jongere met elkaar af. Vaak gebeurt dit ook in overleg met een ouder. De vrijwilliger en kind/jongere gaan samen op pad of spreken bij de vrijwilliger thuis af. Naar het museum of theater is natuurlijk hartstikke leuk, maar dit hoeft echt niet elke keer. Kinderen vinden het vaak ook heerlijk om doodgewone dingen te ondernemen zoals samen koken, gezellig kletsen, een spelletje doen, knutselen of buiten spelen, wandelen of voetballen.

Wat er ondernomen wordt maakt eigenlijk niet uit, het draait vooral om persoonlijke aandacht, het verbreden van de horizon van een kind of jongere en het motiveren om het beste uit zichzelf te halen!

Begeleiding
Vrijwilligers worden ondersteund door het team van professionals van Big Friends. Er is dus altijd iemand bij wie de vrijwilliger terecht kan om ervaringen uit te wisselen, tips te vragen of bij te praten. Ook zijn er regelmatig momenten om samen te evalueren hoe het gaat.

Meer weten? Lees over onze geschiedenis, de impact en resultaten of bekijk direct meer informatie voor kinderen / jongeren en vrijwilligers.

Als Big Friend ben je een mentor van een kind en bied je emotionele steun, persoonlijke ontwikkeling, educatieve ontwikkeling, toekomstperspectief, vrijetijdsactiviteiten, sociale ondersteuning en het verbreden van hun horizon. Voorbeelden hiervan zijn:

Emotionele Steun:
Vertrouwensband opbouwen: een mentor kan een vertrouwensband opbouwen met het kind, waardoor het zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelt.

Luisterend oor: door simpelweg te luisteren naar de zorgen, vragen en gedachten van het kind, biedt een mentor emotionele steun en bevestiging.

Persoonlijke Ontwikkeling:
Zelfvertrouwen opbouwen: een mentor kan het zelfvertrouwen van het kind vergroten door positieve bevestiging en aanmoediging.

Ontwikkeling van sociale vaardigheden: door samen activiteiten te ondernemen, kan een mentor het kind helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en zelfbewustzijn.

Educatieve Ondersteuning:
Huiswerkbegeleiding: een mentor kan helpen met huiswerk en studievaardigheden, waardoor het kind betere academische prestaties kan behalen.

Interesse in leren aanwakkeren: door interesse te tonen in de interesses van het kind, kan een mentor een liefde voor leren stimuleren.

Toekomstperspectief:
Carrière- en levensdoelen: een mentor kan het kind helpen bij het verkennen van toekomstige mogelijkheden, het stellen van doelen en het plannen van stappen om die doelen te bereiken.

Inspiratie en motivatie: Een mentor kan dienen als inspiratiebron, door het delen van persoonlijke ervaringen en het benadrukken van het belang van inspanning en doorzettingsvermogen.

Vrijetijdsactiviteiten:
Samen tijd doorbrengen: Door samen leuke activiteiten te ondernemen, zoals sport, kunst of buitenspelen, kan een mentor een positieve invloed hebben op het welzijn en de vrijetijdsbesteding van het kind.

Sociale Ondersteuning:
Vriendenkring uitbreiden: Een mentor kan het kind helpen nieuwe vriendschappen te sluiten en sociale netwerken op te bouwen.

Begeleiding bij sociale uitdagingen: Een mentor kan helpen bij het omgaan met sociale uitdagingen en conflicten, en kan strategieën aanreiken om effectief te communiceren.

Verbrede Horizon:
Nieuwe ervaringen: Door het kind bloot te stellen aan nieuwe ervaringen en perspectieven, kan een mentor de horizon van het kind verbreden en zijn wereldbeeld vergroten.