Big Friends Rotterdam

Armoede onder kinderen in Rotterdam vormt een verontrustend probleem dat diverse aspecten van het leven van jongeren beïnvloedt. De omvang van het probleem wordt duidelijk wanneer we kijken naar de cijfers. Een aanzienlijk aantal gezinnen in Rotterdam leeft in armoede, en naar verhouding groeit het merendeel van de minderjarige kinderen op in een gezin met beperkte financiële middelen, namelijk 10,5 procent. Dit is bijna het dubbele van het nationale gemiddelde in Nederland, dat op 5,2 procent ligt. Bovendien springt Rotterdam eruit met een alarmerende 7,9 procent als het gaat om het risico op langdurige armoede onder minderjarige kinderen, ruim boven het landelijk gemiddelde van 2,2 procent (CBS, 2023).

De gevolgen van armoede voor kinderen zijn ingrijpend, met belemmeringen in hun basisbehoeften zoals voeding, onderwijs en sociale activiteiten. Deze statistieken weerspiegelen niet alleen een cijfermatige realiteit, maar vertellen ook het verhaal van jonge levens die dagelijks te maken hebben met tekortkomingen die een gezonde ontwikkeling in de weg staan. Het is van cruciaal belang dat we niet alleen de cijfers begrijpen, maar ook de menselijke impact erkennen en streven naar oplossingen die de last van kinderarmoede verlichten en toekomstige kansen verbeteren.

Big Friends ondersteunt deze kinderen middels een-op-een mentorrelaties. Een Big Friend draagt bij aan de volgende gebieden: emotionele steun, persoonlijke ontwikkeling, educatieve ondersteuning, toekomstperspectief, vrijetijdsactiviteiten, sociale ondersteuning en verbreding van de horizon. 

Big Friends is van oudsher gericht op preventie en fungeert als aanvulling op de hulpverlening. Wij streven naar extra ondersteuning voor het kwetsbare kind, zonder de rol van de vaak even noodzakelijke hulpverlening in het gezin te vervangen. Onze missie is om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van deze kinderen, waarbij we hen voorzien van een toegewijde mentor die een verschil kan maken in hun leven.

Oorsprong
Big Friends is in 1997 opgericht in Rotterdam als Stichting Match als jeugdmentoraatsprogramma van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) in het kader van het toenmalige Stedelijk Jeugdbeleid van de gemeente Rotterdam. Match is ontwikkeld en opgezet volgens het concept van “Big Brothers, Big Sisters of America” (kortweg: BBBSA). In 2005 is de benaming veranderd in Big Brothers Big Sisters of Rotterdam. In 2024 zijn de steden Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hun samenwerking gaan versterken, waaruit de nieuwe naam ‘Big Friends’ is gekomen.

Welke programma’s?

Doe mee
Als Big Friend ben je een mentor van een kind en bied je emotionele steun, persoonlijke ontwikkeling, educatieve ontwikkeling, toekomstperspectief, vrijetijdsactiviteiten, sociale ondersteuning en het verbreden van hun horizon.

In essentie is een Big Friend een bron van ondersteuning, begeleiding en inspiratie in het leven van een kind, waardoor het de nodige tools krijgt om te groeien en zich te ontwikkelen.

Wil je deel uitmaken van Big Friends? Ontdek hoe je mentor kunt worden, ondersteuning kunt bieden of partner kunt worden in het bevorderen van positieve relaties en groei in Rotterdam. Samen kunnen we een verschil maken en de toekomst van jongeren vormgeven.

Aanmelden kinderen en jongeren  &  Aanmelden vrijwilligers

Of volg Big Friends Rotterdam op Instagram:

Team Rotterdam

Bestuur

Het bestuur van Big Friends Rotterdam bestaat uit Caroline Broere (voorzitter): Linda Donkers (penningmeester), Erik Spijker (bestuurslid) en Martijn Diederiks (bestuurslid).

Medewerkers

Maureen van der Linden

Manager Rotterdam

maureen.vanderlinden@bigfriends.nl

06 830 085 46

Lotte Bakx

Matchcoördinator

lotte.bakx@bigfriends.nl

06 814 074 55

Angelina van der Have - Weers

Matchcoördinator

angelina.vanderhave@bigfriends.nl

06 244 227 67

Liza Heusdens

Matchcoördinator

liza.heusdens@bigfriends.nl

06 147 677 63

Rasheena Thakoer

Matchcoördinator

rasheena.thakoer@bigfriends.nl

06 219 060 55

SISA
Big Friends in Rotterdam is aangesloten op SISA. SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij het kind betrokken zijn en/of ondersteuning bieden. Het kan van belang zijn dat deze professionals dit van elkaar weten.

Als stichting vinden wij het belangrijk om zichtbaar te zijn voor andere professionals en indien nodig samen te werken. In SISA staan alleen naam organisatie, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. SISA kent geen enkele inhoud. Er worden geen gegevens gedeeld aan andere professionals zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

SISA is goed beveiligd, zoals bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor vragen over SISA kunt u de website van SISA raadplegen.

ANBI, jaarverslag en jaarrekening
Big Friends Rotterdam is een algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling). Hierdoor is een donatie/gift in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar van de belasting. De belastingdienst stelt hieraan wel een aantal voorwaarden. Deze kunt u nalezen op de website van de Belastingdienst.

Stichting Big Friends Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 806685864
KVK: 24280091
Bankrekeningnummer:    NL39 RABO 0313608016

Kantooradres:
Rotterdam Building
Microlab Unit 10.004
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

Verslagen:

2023

Jaarverslag | Jaarrekening | Standaardformulier ANBI

2022

Jaarverslag | Jaarrekening

2021

Jaarverslag | Jaarrekening

2020

Jaarverslag | Jaarrekening

Beleidsplan 2024
Balans en staat van baten en lasten

Partners en donateurs
We werken in Rotterdam samen met: Sam& voor alle kinderen, Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam, Linda Foundation, Meedoen in Rotterdam, Jarige Job, Kledingbank Rotterdam, Sportspullenbank Rotterdam, Coalitie Erbij Rotterdam, Nationaal fonds Kinderhulp, Stichting Samen Lachen, Make a Wish, Zorgzaam010, Nlvoorelkaar, Oranjefonds (maatjesgezocht.nl), Rotterdamse Uitdaging,NS, Profource, Indigo, MDT YourCube, Stichting UB!, SBB, NOV, SISA en Veilig Thuis Rotterdam.

Financiële ondersteuning
Een succesvol partnership met de overheid, bedrijven, fondsen of organisaties is fundamenteel in het blijvend ondersteunen van de kinderen en jongeren. Het draagt bij aan een rooskleuriger toekomst van vele kinderen, aan betere scholen en een sterkere gemeenschap. In 2023 hebben we bijdragen ontvangen van het Gemeente Rotterdam, Stichting Boschuysen, Stichting Helpt Jongeren, Sint Laurensfonds, Oranjefonds, Snickers-de Bruijn Stichting, Stichting Solidarodam, Stichting St. Jansplaats, Stichting Jeugdfonds Rotterdam, Stichting Volkskracht, Pro Juventute, Van Ommeren - de Voogt Stichting, Stichting Zonnige Jeugd, MGJ Oostrom Automaten B.V. en Daamen & van Sluis. Ook hebben we mooie donaties van bedrijven en individuen mogen ontvangen in 2023!

Omdat we graag zo veel mogelijk kinderen en jongeren in Rotterdam willen bedienen, komen we ook graag in contact met andere donateurs en fondsen. Meedoen aan Big Friends is de ultieme vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij verzorgen graag een presentatie bij bedrijven en clubs, ter kennismaking met ons programma als u interesse heeft! Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Monique de Broekert (interim-directeur)
- monique[email protected] - 06 21132053

Informatie voor donateurs
In Rotterdam wonen duizenden kinderen in gezinnen, die leven op of onder de armoedegrens. Door te doneren aan onze organisatie, sluit je je aan bij onze missie kinderen in Rotterdam met behulp van vrijwilligers positief te benaderen en te stimuleren. Iedere dag wordt er met veel overgave gewerkt om de perspectieven van deze kinderen te veranderen en hen de mogelijkheid te geven mooie dingen in het leven te bereiken.

Jouw financiële bijdrage aan Big Friends maakt het mogelijk dat iedere vrijwilliger, kind en de familie van het kind onvoorwaardelijke ondersteuning en supervisie ontvangt, om er zodoende voor te zorgen dat elke matchrelatie veilig, leuk en waardevol is. De match wordt gevolgd wat betreft effecten en resultaten. Onderzoek heeft aangetoond dat Big Friends mentoring werkt. Kinderen met een Big Friend laten aanzienlijke, positieve vorderingen in hun persoonlijke leven en op school zien. Ze hebben meer vertrouwen in hun capaciteiten op school, de band met hun ouders en familie versterkt en bij het merendeel van de kinderen is het onwaarschijnlijk dat zij school voortijdig zullen verlaten.
Het maakt niet uit hoe groot het bedrag is, met een donatie kun je hoe dan ook een wereld van verschil maken in de levens van de kinderen/jongeren en bijdragen aan hun kansrijke toekomst. Want alle kinderen doen ertoe en hebben recht op dezelfde mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Doneer
Met jouw bijdrage kunnen wij doorgaan met wat we doen: ervoor zorgen dat alle kinderen hun kwaliteiten en talenten ten volle kunnen ontwikkelen en benutten. Draag daarom bij aan de toekomst van een kind!

Heb je vragen over het doen van een bijdrage, dan kun je zowel telefonisch als per email contact opnemen met Monique de Broekert (interim-directeur)
- monique[email protected] - 06 21132053