Big Friends Amsterdam

Van de Amsterdamse kinderen groeit 17,8 procent op in een minimahuishouden. We hebben het dan over meer dan 25.000 kinderen die in armoede opgroeien. Wat ons betreft een ongekend aantal in een stad met zoveel welvaart.

Dit heeft grote impact op deze kinderen:

  • Kinderen in armoede zijn negatiever over hun leven en toekomst dan hun meer welvarende leeftijdgenoten.

  • Er is meer stress en er zijn meer zorgen: 1 op de 3 kinderen in armoede maakt zich zelfs elke dag zorgen.

  • Er is een groter risico op sociale uitsluiting.

  • Daarnaast kan opgroeien in een gezin waar geldzorgen spelen, leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten bij het kind.

Onderzoek heeft aangetoond dat mentorrelaties een positief effect hebben op het kind. In Amsterdam matchen we sinds 2012 kinderen aan een ‘Big Friend’. Sociale steun is enorm belangrijk voor deze kinderen en zorgt er onder andere voor dat de wereld van het kind en het zelfvertrouwen groter wordt.

Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie voor kinderen en jongeren.
Klik hier voor meer informatie voor vrijwilligers.

Of volg Big Friends Amsterdam op Instagram:

Team Amsterdam

Bestuur

Het bestuur van Big Friends Amsterdam bestaat uit Michiel van Schooten (voorzitter), Esgo Kuiper (secretaris) en Anahita Farokhi (penningmeester).

Medewerkers

Stijn Kruijssen

Manager Amsterdam

stijn.kruijssen@bigfriends.nl

06 1591 0493

Lisette Achten

Projectcoördinator Amsterdam

lisette.achten@bigfriends.nl

06 5546 1314

Brigitta Klarenbeek

Matchcoördinator

brigitta.klarenbeek@bigfriends.nl

06 5522 2603

Manon Boerlage

Matchcoördinator

manon.boerlage@bigfriends.nl

06 2165 7885

Nina Makelaar

Matchcoördinator

nina.makelaar@bigfriends.nl

06 2538 3646

ANBI, jaarverslag en jaarrekening

Big Friends Amsterdam is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan Big Friends Amsterdam fiscaal aftrekbaar is.

Naam: Stichting Big Friends Amsterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 851969409
KvK nummer: 56082444
Bankrekeningnummer: NL57 RABO 0171960629

Contactgegevens:
Big Friends Amsterdam
Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam

E-mail: [email protected]

Doelstelling:

Het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht het doel onder meer te realiseren door: het inzetten van vrijwilligers ten dienste van kinderen en jongeren. Deze vrijwilligers zijn volwassen en op grond van hun persoonlijkheid in staat een positieve bijdrage te leveren aan de genoemde doelgroep, gericht op het genoemde doel.

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Medewerkers worden uitbetaald conform de CAO Sociaal Werk.

Verslagen:

2023

Jaarverslag | Jaarrekening | Standaardformulier ANBI

2022

Jaarverslag | Jaarrekening

2021

Jaarverslag | Jaarrekening

2020

Jaarverslag | Jaarrekening

Beleidsplan Big Friends Amsterdam

Beleidsplan 2024

Big Friends kan niet zonder partners, zowel landelijk als in de verschillende steden. De samenwerking met overheidsinstanties, bedrijven, fondsen en andere organisaties is voor ons van fundamenteel belang.

Ook iets betekenen voor Big Friends Amsterdam? Mail naar [email protected] of bel directeur Guy Loyson: 0615910493

Overheid
Amsterdam stadsdeel Zuidoost, Amsterdam stadsdeel Noord.

Ondersteunende fondsen:
Stichting bja-cow, Stichting True Blue, KNR-PIN, Stichting Dioraphte, Stichting de Lichtboei, Stichting Burgerweeshuis Haarlem, Stichting RCOAK, Stichting Hulp na Onderzoek, Oranje Fonds, Fonds Wiggers van Kerchem, Stichting Mundo Crastino Meliori, Stichting Het Vergeten Kind, Riki stichting, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Zonnige Jeugd, Madurodam Kinderfonds, Feteris Semper Labor Stichting, Kinderfonds van Dusseldorp, Terberg Foundation, VSB Fonds, DCHF, Van Lanschot fonds, Ars Donandi, Stichting Zadelhoff Cultuurfonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

Ondersteunende bedrijven:
Savills, Carla van den Brink, Loyens & Loeff, Greenberg Traurig.

Overige partners:
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Leergeld, Stichting Reis met je Hart, Carre, de Krakeling, Fun Forest, This Is Holland.

Wij werken daarnaast samen met vele OKT teams, Samendoen teams, hulpverleningsorganisaties en welzijnsorganisaties.