Big Bunch

Het Big Bunch programma is op dit moment alleen actief in Amsterdam. Dit groepsprogramma is bedoeld voor kinderen en jongeren die op de wachtlijst staan voor het Big Friends 1-op-1 programma en/of voor hun broertjes / zusjes. Daarnaast zijn er ook kinderen voor wie de Big Bunch het meest passende programma is.

De Big Bunch onderneemt eens in de twee weken, onder begeleiding van vrijwilligers, leuke activiteiten. Het programma bevat activiteiten die sportief, cultureel en creatief zijn en daarnaast kijken we ook naar activiteiten waarbij de kinderen en jongeren iets doen voor een ander. Zo dragen de activiteiten bij aan horizonverbreding, talentontwikkeling en de sociale ontwikkeling van de kinderen.

De afgelopen tijd ging de Big Bunch onder andere naar Fun Forest, This Is Holland en het STRAAT museum. Daarnaast was er een creatieve workshop in het Van Gogh museum en een sportieve Basketball training verzorgd door 3x3 Unites.

Ook voor de Big Bunch zoeken we in Amsterdam regelmatig vrijwilligers.