Informatie voor verwijzers

Kinderen en jongeren kunnen bij Big Friends worden aangemeld door onder andere Ouder- en Kindteams, buurtteams, leerkrachten en scholen, hulpverleningsinstanties, maatschappelijk werk, politie, buurthuizen en artsen. Uiteraard in samenspraak en met de instemming van de ouder(s) en het kind of de jongere zelf.

Indien je als verwijzer een kind of jongere bij ons aanmeldt, verzoeken wij om de volgende medewerking:

  • Big Friends vraagt volledige achtergrondinformatie over het kind of de jongere, het gezin en hun leefsituatie.

  • Big Friends wil op de hoogte worden gehouden van veranderingen, zoals op school, in de gezinssituatie of in het hulpverleningstraject (indien van toepassing).

  • We onderhouden onderling contact indien daar aanleiding toe is.

Indien het mogelijk is, vinden we het prettig dat de verwijzer aanwezig is bij de intake van ouder(s) en kind/jongere.

Meld een kind of jongere hier aan.