Een grote impact

Iedere keer als wij bij Big Friends een kind of jongere aan een vrijwilliger koppelen, start er iets moois! Een 1-op-1 relatie, met als basis vertrouwen en vriendschap. Deze band kan uitgroeien tot een toekomst met meer kansen en mogelijkheden voor de betrokken kinderen en jongeren. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat aangetoond.

Bij Big Friends zijn we ervan overtuigd dat het voor de ontwikkeling van een kind essentieel is om positieve ontwikkelingsrelaties te hebben. Onderzoek wijst ook uit dat het hebben van ontwikkelingsrelaties in het leven van een kind kan bijdragen aan positief gedrag, sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling en schoolprestaties. Daarnaast kunnen mentorprojecten een positief effect hebben op psychologisch en sociaal-communicatief vlak.*

De match bij Big Friends
Onze 1-op-1 matches zijn de drijvende kracht om een verschil te maken en positieve resultaten te bereiken bij een kind/jongere. Een match wordt zorgvuldig begeleid en moet voldoen aan strikte regels. Big Friends brengt veilige matches tot stand die passen bij de behoeften van het kind/jongere en de vrijwilliger en die potentie hebben om uit te groeien tot een duurzame vriendschap die lang stand houdt.

We voorzien in structurele ondersteuning en supervisie van de vrijwilliger/mentor, het kind/de jongere (en zijn/haar familie). Wij bieden trainingen en geven advies om ervoor te zorgen dat de match voor iedereen die hierbij betrokken is, werkt.

Het Amerikaanse onderzoek
Big Friends is ontstaan vanuit Big Brothers Big Sisters. Een onafhankelijke onderzoeksorganisatie in Amerika - Public/Private Ventures - bestudeerde in de jaren ‘90 meer dan 950 jongens en meisjes van acht Big Brothers Big Sisters organisaties. Deze studie wordt beschouwd als richtinggevend in het veld van mentoring.

Ongeveer de helft van deze jongens en meisjes werd willekeurig gekozen en gekoppeld aan een vrijwilliger – een Big Brother of Sister; de overige kinderen kwamen op de wachtlijst. De gematchte kinderen kwamen minimaal drie keer per maand samen met hun Big gedurende ongeveer een jaar. Onderzoekers bestudeerden de gematchte en niet gematchte kinderen en hun ouders op twee momenten: op het moment van aanmelding bij Big Brothers Big Sisters en vervolgens 18 maanden later.

Resultaten
In vergelijking met de kinderen die niet aan het programma deelnamen, concludeerden de onderzoekers bij de kinderen die 18 maanden gekoppeld waren geweest en intensief tijd hadden doorgebracht met hun Big o.a. de volgende feiten:

  • Voor 52% was het onwaarschijnlijker dat zij voortijdig school zouden verlaten.

  • Voor 46% was het onwaarschijnlijker dat zij drugs zouden gaan gebruiken.

  • Voor 37% was het onwaarschijnlijker dat zij zouden spijbelen.

  • Voor 33% was het onwaarschijnlijker dat zij agressief gedrag zouden vertonen.

  • Voor 27% was het onwaarschijnlijker dat zij alcohol zouden gaan drinken.

De onderzoekers concludeerden ook dat de kinderen en jongeren meer vertrouwen hadden in hun schoolwerk en dat er een hechtere band ontstond in het gezin.

De bestudeerde matches ondernamen samen alledaagse activiteiten, zoals een hapje eten, sporten, koken, knutselen, een (sport)wedstrijd bekijken, naar de film gaan, of een bezoek brengen aan een museum, bibliotheek of kinderboerderij. Ze gingen ook weleens gewoon even niksen en met elkaar kletsen. Maar wat er echt toe deed bij de kinderen en jongeren waren niet de activiteiten, maar het hebben van een zorgzame en betrokken volwassene en een positieve, betrouwbare vriend in hun leven. De ‘Big’ als iemand die ze konden vertrouwen en die als rolmodel kon dienen.

* bron: NJI