Informatie voor donateurs

In Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, de steden waarin Big Friends actief is, wonen tienduizenden kinderen die opgroeien in gezinnen die rond moeten komen van een minimum inkomen. Dit heeft een grote impact op hun leven als kind en hun kansen in de maatschappij. Ons programma draagt bij aan het verbeteren van de ontwikkeling van kinderen en jongeren waardoor zij meer kansen krijgen.

Door te doneren aan onze organisatie, sluit je je aan bij onze missie om kinderen met behulp van vrijwilligers positief in hun kracht te zetten en te stimuleren. Iedere dag wordt er met veel overgave gewerkt om de perspectieven van deze kinderen te veranderen en hen de mogelijkheid te geven mooie dingen in het leven te bereiken.

Het is bewezen dat onze mentorprogramma’s levens van kinderen op een positieve wijze veranderen. We werken met professionele medewerkers aan onze missie en dat betekent dat we jaarlijks geld nodig hebben om onze mentorprogramma’s draaiende te houden. We kunnen alleen bestaan dankzij de financiële steun van lokale overheden, fondsen, bedrijven en particulieren die ons een warm hart toedragen.

Fondsen
Big Friends is dankbaar voor de ondersteuning die we ontvangen van verschillende fondsen. Ben je zelf betrokken bij een fonds en wil je in contact komen om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Neem contact op met Monique de Broekert: [email protected] of telefonisch op 06 21132053.

Bedrijven
Met bedrijven gaan we graag samenwerkingen aan. We vertellen graag ons verhaal en onderzoeken samen met de organisatie hoe de medewerkers betrokken kunnen worden als vrijwilliger bij ons programma. Zo gaat het verhaal echt leven. Daarnaast bespreken we van harte welke impact het bedrijf maakt door financieel te ondersteunen. Interesse hierin? Neem contact op met Stijn Kruijssen: [email protected].

Particulieren
We zijn erg dankbaar voor de giften van particulieren. We zijn ons ervan bewust dat er te kiezen valt uit vele goede doelen. We vinden het heel bijzonder als particulieren ervoor kiezen om ons werk te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren aan de kansengelijkheid in Nederland. Via de pagina met doneren kun je direct een bedrag aan ons overmaken. Je kiest daarbij of dit eenmalig of periodiek het geval is.

Gift fiscaal aftrekbaar?
Big Friends heeft een ANBI-status, daardoor is je gift aan ons fiscaal aftrekbaar. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan. Bekijk op de website van de belastingdienst meer informatie hierover.

Waarom doneren?
Mentoring werkt. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met een Big Friend aanzienlijke, positieve vorderingen in hun persoonlijke leven en op school laten zien. Zij hebben meer vertrouwen in hun capaciteiten op school, de band met hun ouders en familie wordt verbeterd en ze ervaren meer zelfvertrouwen.

Jouw financiële bijdrage aan Big Friends maakt het mogelijk dat:

  • We met professionals kinderen en jongeren kunnen begeleiden in hun match en zo een blijvende positieve impact realiseren op hun ontwikkeling.

  • Het kind of de jongere en hun familie begeleiden en waar mogelijk helpen, bijvoorbeeld door een aanvraag te doen bij Kinderhulp of door te verwijzen. Zo ontstaat er meer vertrouwen

  • Er nieuwe vrijwilligers geworven kunnen worden die weer gematched worden aan kinderen die het nodig hebben.

  • Culturele en sociale activiteiten georganiseerd kunnen worden, zodat de horizon van de kinderen verbreed wordt en hun levens verrijkt.