Kansen voor Kinderen Oranje Fonds

Er ontstaat een groeiende kloof tussen mensen als het gaat om sociale, culturele en economische ongelijkheid in Nederland. Zo hebben kinderen die in een wijk in armoede opgroeien bijvoorbeeld vaak minder kansen om daaruit op te klimmen dan leeftijdsgenootjes in andere wijken. Ze groeien op met een achterstand die moeilijker is in te halen. Het Oranje Fonds ondersteunt initiatieven die een einde maken aan de kansenongelijkheid in de wijken in de provincie Utrecht.

De naam van dit programma is 'Kansen voor Kinderen'. Wij nemen in 2022, 2023 en 2024 deel aan dit programma, samen met andere wijkgerichte initiatieven in de provincie Utrecht die zich richten op het creƫren en vergroten van kansen voor kinderen van 0-18 jaar. In het programma versterken de initiatieven elkaar in een leernetwerk, wordt er onderzoek gedaan door Movisie naar de werkwijzen en wordt er inspiratie en advies geboden vanuit het Oranje Fonds.

Ook zijn er meerdere malen per jaar kennisdagen waarop de initiatieven samenkomen met Movisie en het Oranje Fonds. Dit alles met het doel om kinderen nog beter te helpen met hun ontwikkeling, hun kansen en talenten.